Atslēgvārdi
Dziļurbums, dziļurbumi, artēziskās akas, aku, dziļurbuma, dziļurbumu
rakšana, izveide, izveidošana, urbšana, remontēšana, aprīkošana, tīrīšana,
skalošana. Smilts, grants karjeru, ģeotehniskā, inženierģeoloģiskā
izpēte Latvijā, Kurzemē, Vidzemē, Latgalē, Zemgalē. Kravu pārvadājumi,
ekskavatora, pašizgāzēja, smagās tehnikas pakalpojumi, ekskavators,
pašizgāzējs. Artēziskās akas. Artēzisko aku urbšana. Dziļurbums. Dziļurbumi.
Aku urbšana. Artēzisko aku urbšana, artēziskās akas, aprīkošana, remonts,
artēzisko aku remontēšana, aku aprīkošana. Artēziskās akas, artēziskā
aka, aka. Aku urbšana, aku urbumi, jaunu aku veidošana, urbšana. Urbumu
likvidācija, (tamponāža) veco aku likvidēšana, aku tamponāža. Ģeoloģija,
ģeoloģiskā izpēte. Smilts - grants, dolomītu atradņu izpēte. Inženierģeoloģiskā,
ģeotehniskā izpēte. Urbšanas darbi. Dziļurbumi, dziļurbums, dziļi urbumi,
dziļš urbums, inženierģeoloģija. Dziļurbuma sūknis, sūkņi. Ūdensapgāde,
sūkņu montāža, aku skalošana, aku tīrīšana, aku savešana kārtība. Vides
piesārņojuma novērtēšana. Ģeotehniskā, ģeoloģiskā izpēte, ģeotehniskā
izpēte, zemes sastāvs, zemes sastāva pētīšana. Inženierģeoloģiskā izpēte.
Derīgo izrakteņu atradņu izpēte, meklēšana. Smilts, smilšu, grants
karjeru izpēte. Transporta pakalpojumi, kravu pārvadājumi, ekskavatora
pakalpojumi, evakuatora pakalpojumi.